Behandeling witte vlekken mbv ICON

behandeling witte vlekken icon uitganggsituatie
behandeling witte vlekken icon eindresultaat

INTRODUCTIE

Witte of bruine vlekken op de voortanden vallen erg op en worden om die reden vaak als storend ervaren. De oorzaken voor het ontstaan van de vlekken lopen uiteen. Soms zijn vlekken ontstaan tijdens de ontwikkeling van de tand of kies, soms zijn ze ontstaan na doorbraak in de mond. Door deze verschillende oorzaken ontstaan porositeiten (luchtbelletjes) in het glazuur die zich uitten als een witte of donkere vlek. Tegenwoordig zijn deze vlekken in de meeste gevallen te verhelpen door middel van “nano-infiltratie”, een techniek waar niet voor “geboord” hoeft te worden. Deze case beschrijft deze techniek.

Een jongeman meldde zich met de vraag of het mogelijk was iets aan de witte vlekken op zijn voortanden te doen. Het volgende behandelplan werd voorgesteld;
1. bleken van de tanden – hierdoor verdwijnen meestal de bruine vlekken en vermindert het contrast tussen de witte vlek en het omgevende glazuur
2. Nano-infiltratie van het oppervlak mbv ICON.

1. Bleken van de tanden

Onderstaande afbeelding laat het resultaat zien na 14dgn nachtelijks bleken met 16% carbamideperoxide. Ten opzichte van de uitgangssituatie is het hele gebit lichter geworden en bij inzoomen op de vlekken op de voortanden valt op dat de bruine vlekken verdwenen zijn.

behandeling witte vlekken icon na extern bleken

Na bleken zijn de bruine vlekken verdwenen

2. Nano-infiltratie behandeling

behandeling witte vlekken icon rubberdamisolatie

Werkgebied geïsoleerd mbv rubberdam

behandeling witte vlekken icon etsen

Door aanbrengen van een zure gel wordt het oppervlak licht poreus gemaakt waardoor de onder het oppervlak gelegen porositeiten bereikbaar worden

behandeling witte vlekken wetting fluid

Na afspoelen van de gel en droogblazen van het oppervlak zijn de witte vlekken nog duidelijk zichtbaar

behandeling witte vlekken icon procedure herhaald

Na aanbrengen van een primer is een eerste indruk te krijgen over of de vorige stap succesvol genoeg is geweest om de porositeiten te kunnen infiltreren waarmee de vlekken verdwijnen. In dit geval is er voor gekozen om een aantal delen een tweede maal te behandelen.

behandeling witte vlekken icon infiltratie

Wanneer door aanbrengen van de testvloeistof visueel is bevestigt dat het oppervlak voldoende is behandeld om de porositeiten te kunnen bereiken, wordt een transparante kunsthars op de tanden aangebracht diep in de vlek doordringt waardoor deze verdwijnt. Bovenstaande opname toont het resultaat.

Home » Portfolio » Behandeling witte vlekken mbv ICON
5/5 (1 Review)