Home » Inschrijven nieuwe patient » Uw eerste bezoek; wat doen wij en wat kost het?

Tijdens uw eerste bezoek is er in de eerste plaats gelegenheid om uw wensen te bespreken. Vervolgens verzamelen wij gegevens om te beoordelen wat de huidige staat van uw gebit is, of behandeling nodig is en zo ja; wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor reserveren wij 40 minuten.

Wat doen we voor u tijdens een eerste bezoek?

Het eerste onderzoek (altijd bij de tandarts) bestaat in ieder geval uit:

  • het bespreken van de voorgeschiedenis en het opnemen van de huidige staat van uw gebit
  • het bespreken van uw algemene gezondheid
  • eenvoudig tandvleesonderzoek (DPSI)

Ook worden er tijdens dit eerste bezoek röntgenfoto´s gemaakt (meestal twee, soms meer). Deze foto’s zijn noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. Daarna worden de bevindingen met u besproken en bepalen we samen of onze dienstverlening past bij uw zorgbehoefte.

Tijdens het eerste bezoek aan de tandarts worden in beginsel geen behandelingen uitgevoerd, tenzij de situatie hier dringend om vraagt, bijvoorbeeld in het geval van een pijnklacht. Soms kan ook een eenvoudige gebitsreiniging plaatsvinden.

Wat kost het?

Een eerste bezoek aan onze praktijk brengt ca 85-160 euro aan kosten met zich mee (intake + röntgenfoto’s).
Behandelcodes die van toepassing kunnen zijn: C001, 2x X10, X21, M01.

De volledige lijst met prestatiecode’s en tarieven tandheelkundige zorg van de NZA vindt u hier.

Wanneer wij inschatten dat u een verhoogd risico loopt op het ontstaan van gaatjes, tandvleesproblemen of gebitsslijtage,
wanneer uitgebreide herstelingrepen nodig zijn,
of wanneer u cosmetische wensen heeft,
maken wij graag een vervolgafspraak om een integraal behandelplan (UPT C012) voor u op te stellen en u van daaruit een voorstel te doen waar goed over nagedacht is.

Om tot een integraal behandelplan te komen kan het nodig zijn om

  • gebitsmodellen en kleurenfoto’s te maken
  • de functie van het gebit tijdens het kauwen en het bijten te onderzoeken
  • en/of de conditie van het tandvlees te onderzoeken en vastleggen dmv een parodontiumstatus (UPT T012)

Indien wij in vervolg op het eerste bezoek een behandeling of vervolgonderzoek aanbevelen waarvan de kosten 250 euro overschrijden, krijgt u vooraf een begroting.

Help ons het meeste te halen uit uw bezoek en stuur ons ter voorbereiding:

Wat wij bij u zien tijdens uw eerste bezoek is slechts een momentopname. De behandelhistorie en oude röntgenfoto’s van uw vorige tandarts geven ons een beeld van het historisch beloop. Het is dan ook van veel waarde als u deze gegevens met u meebrengt, of liever nog vooraf naar ons toe laat sturen. Ook vragen wij u, als u medicijnen gebruikt, ons vooraf een medicatieoverzicht op te sturen, liefst in PDF-formaat. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Via onderstaande button kunt u een beveiligde email aan ons sturen.

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In onze privacy- en cookieverklaring leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Naar Inschrijven