Parodontitis; behandeling en preventie

Home » Wat doen wij » Parodontitis; behandeling en preventie

Parodontitis; behandeling en preventie

Op deze pagina leggen wij u beknopt uit waarin Parodontitis verschilt van “gewone” tandvleesontsteking en waarom behandeling nodig is. Ook leggen wij uit wat een behandeling inhoudt en wat dit financieel betekent.

Van gezond tandvlees tot gevorderde Parodontitis

Tandvleesontsteking

Een ontsteking is een verdedigingsreactie van het lichaam op een (meestal) lichaamsvreemde prikkel.

U poetst dagelijks uw tanden met als hoofddoel om de hoeveelheid bacteriën rond tanden en kiezen onder controle te houden. Stel dat u dit een tijdje zou nalaten, dan ontstaat er vanzelf een wit laagje rond de tanden wat u er met de nagel vanaf kunt krabben. Dit laagje noemen we “tandplak”. Naarmate deze tandplak langer aanwezig blijft verandert de samenstelling en wordt het een beschermende omgeving voor de bacteriën die er in leven. Schadelijkere bacteriën gedijen beter in deze oudere plak.

Wanneer tandplak langer dan 24u aanwezig blijft, ontstaat er vanuit het tandvlees een reactie op deze bacteriën en raakt het tandvlees ontstoken.

Tandvleesontsteking is door u zelf te herkennen aan roodheid van het tandvlees en bloeding bij reinigen. Gezond tandvlees hoort niet (of nauwelijks) te bloeden, net zoals de huid van uw arm ook niet bloedt als u dit zou borstelen. Gelukkig is tandvleesontsteking omkeerbaar. Als het gebied rond de ontsteking een aantal dagen achter elkaar goed schoon gemaakt wordt verdwijnt de ontsteking.

Poetsen alleen is niet voldoende

Om de tandplak, die de ontsteking veroorzaakt, dagelijks volledig te verwijderen is poetsen alleen niet voldoende. Voor een tandenborstel is tot wel 40% van het oppervlak van het gebit niet bereikbaar. Om op die plekken te kunnen komen zijn andere hulpmiddelen nodig, zoals stokers, ragers of floss.

Parodontitis

Bij 1 op de 4 mensen is de ontstekingsreactie van het lichaam zo agressief dat schade ontstaat aan de steunweefsels rond de tanden en kiezen. Hierdoor kan het tandvlees deels loslaten van de tanden en kiezen, waardoor bacteriën dieper onder het tandvlees kunnen nestelen. Daardoor ontstaat een situatie die niet goed te onderhouden is, waardoor de ontsteking in stand blijft en meer schade ontstaat etc. De ontsteking die gepaard gaat met schade noemen we Parodontitis.
Wanneer actieve parodontitis onbehandeld blijft kan zoveel steunweefsel verloren gaan dat tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk niet langer te behouden zijn.

Waarom sommige mensen kwetsbaar zijn voor het ontstaan van dit soort schade is nog steeds onderwerp van onderzoek. Wat we al zeker weten is dat kwetsbaarheid voor Parodontitis genetisch bepaald is en dat daarnaast gezondheid en lifestylefactoren van invloed zijn. Zo lopen bijvoorbeeld mensen met diabetes en rokers meer risico op het ontstaan van tandvleesproblemen.

Gezondheidseffecten

De relatie tussen tandvleesproblemen en algemene gezondheid wordt onderzocht. Duidelijk is dat deze twee elkaar wederzijds beïnvloeden en dat Parodontitis in een holistisch perspectief gezien moet worden. Een slechtere lichamelijke conditie enerzijds kan leiden tot kwetsbaarder tandvlees en tandvleesontsteking kan anderzijds leiden tot gezondheidsrisico’s. Het lijkt er dan ook heel sterk op dat het gezond houden van je tandvlees meer voordelen oplevert dan een frisse adem en behoud van je gebit!

Onze behandeling (en uw aandeel hierin)

Parodontitis is vaak goed onder controle te brengen. Iemand die vatbaar is voor parodontitis blijft dit zijn hele leven, maar zo lang het tandvlees gezond is treed er geen schade op.
Om daarin succesvol te zijn is niet alleen onze, maar vooral ook uw eigen inzet nodig. Het is belangrijk u te realiseren dat een behandeling alleen duurzame verbetering zal opleveren als u bereid bent tijd en energie te steken in het duurzaam verbeteren van uw dagelijks onderhoud.

Een behandeling is er op gericht uw gebit zo goed mogelijk schoon te maken, een gebitssituatie te realiseren die zo goed mogelijk dagelijks te onderhouden is en u te helpen daarin effectiever te worden.

Wat daar voor nodig is, is afhankelijk van de uitgangssituatie. Maar wil een behandeling succesvol zijn dan dient deze grondig en volledig uitgevoerd te worden. Een vergelijking met hoe vuur zich gedraagt gaat hier op; wanneer niet volledig geblust (en nageblust) wordt kan vuur opnieuw om zich heen grijpen.

Paro-protocol

Behandeling in onze praktijk vindt plaats volgens het paro-protocol en heeft vrijwel altijd dezelfde opbouw;

1 ) Wij voeren een “Uitgebreid tandvleesonderzoek met pocketstatus of parodontiumstatus” bij u uit ( in rekening gebracht met UPTcode T11 of T12, ca 160 euro ). Zo nodig maken wij röntgenfoto’s om te beoordelen in hoeverre de ontsteking tot verlies van kaakbot heeft geleid en hoeveel kaakbot nog over is. Dit kunt u zien als een nul-meting. Na dit onderzoek is duidelijk waar de problemen zich bevinden en wat voor behandeling nodig is. Hierna stellen wij een begroting voor u op zodat u precies weet waar u aan toe bent.

2 ) Daarna reinigt de mondhygiëniste in een aantal behandelsessies uw gebit uitgebreid en praat u bij over wat u thuis anders of extra kunt doen om uw tandvlees gezond te krijgen en te houden. Dit wordt in rekening gebracht met UPTcode T20 of T21 per behandeld gebitselement. Deze behandeling kan onder lokaal verdoving uitgevoerd worden.

3 ) 6 weken na het laatste bezoek aan de mondhygiëniste beoordeelt de mondhygiëniste tijdens de “tussentijdse beoordeling” de voortgang. U krijgt waar nodig bijsturing op uw zelfzorg thuis en de mondhygiëniste voert waar nodig aanvullend onderhoud uit.

4 ) Tenslotte wordt bij de “Herbeoordeling” het onderzoek van stap 1 herhaald. Hierna is duidelijk wat de behandeling heeft opgeleverd en wordt een inschatting gemaakt van wat nodig is om het behaalde resultaat te borgen of zo nodig verder te verbeteren ( UPT code T60 of T61 )

Nazorgfase

Na de initiele behandeling blijven wij u graag periodiek ondersteunen met als doel te helpen voorkomen dat u terugvalt in oude gewoonten waardoor het behaalde resultaat verloren kan gaan. Als op zeker moment bij periodieke evaluatie blijkt dat uw tandvlees duurzaam gezond is kan de ondersteuning afgebouwd worden.

Workflow Paro-protocol 2021, NvvP.nl

Kosten (en opbrengsten)

Een initiële parodontale behandeling ( bovengenoemde stappen 1-4 ) brengt ca 700-1000 euro kosten met zich mee. Hoeveel exact kan pas voor u begroot worden na een uitgebreid tandvleesonderzoek ( stap 1 ). Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft worden deze kosten vaak deels vergoed.

Een succesvolle behandeling levert u gezonder tandvlees op, een frissere adem en gezondheidswinst in zijn algemeenheid. Ook vermindert in de meeste gevallen de ontwikkeling van nieuwe gaatjes.

Aanvullende informatie

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/aandoeningen/parodontitis-vergevorderde-tandvleesontsteking

https://www.nvvp.org/patienteninfo/patienteninformatie