Kosten

Home » Kosten

kosten

Alle tandartsen in Nederland werken met vaste tarieven die zijn vastgesteld door de NZa.

Prijsinformatie – Link naar UTP tarievenlijst 2023.

Wanneer de kosten van een behandeling die wij voorstellen 250 euro overschrijden krijgt u van ons vooraf een begroting. Over de kosten die gemoeid zijn met een eerste bezoek aan onze praktijk leest u meer op de pagina uw eerste bezoek.

Techniek- en materiaalkosten

Bij een aantal behandelingen zijn naast ons honorarium bijkomende kosten van toepassing. Bijvoorbeeld wanneer werk uitbesteed moet worden.
Veel werkstukken (denk aan kronen of gebitsprothesen) maken wij namelijk niet zelf maar worden in onze opdracht door een derde partij voor u gemaakt.

Wij werken samen met:
TTL Divident, Wateringweg 49 te Haarlem, 023-5390350
Oral Design Center te Blaricum,
TTL Goedegebuure,
Darwin Tandtechniek,
TTL van Beers,
en Elysee Dental.

Per werkstuk wordt besloten aan welk laboratorium de opdracht het best uitbesteed kan worden. De kosten die een partij ons berekend rekenen wij 1 op 1 aan u door.

PrijsinformatieIndicatieve lijst van techniek- en materiaalkosten.

De Rekening

Ten behoeve van de efficiëntie van onze praktijkvoering maken wij gebruik van Infomedics. Hierdoor hebben wij meer tijd voor u als patiënt.

Infomedics dient de nota eerst in bij uw zorgverzekeraar. Mocht vervolgens iets door u te betalen overblijven, dan ontvangt u voor dat deel een nota thuis. Van Infomedics ontvangt u een nota. Op de achterzijde staan de betalingsvoorwaarden. U dient deze nota aan Infomedics te voldoen.

Voor nadere informatie of vragen over uw rekening verwijzen we u naar www.infomedics.nl