Disclaimer

Home » Disclaimer

DISCLAIMER

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website, aanvaardt Alders Mondzorg (verder: AM) geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

AM behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.
Alle auteursrechten zijn voorbehouden.

Publicatie, kopiëren, vermenigvuldiging van de in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
AM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, artikelen, brochures en dergelijke waar naar verwezen wordt.