Klachten

Home » Contact » Klachten

klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over de behandeling,  of vinden dat wij u onvolledig geïnformeerd hebben, vraagt u ons dan om een verhelderend  gesprek. Dan kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (KNMT).

De klachtenregeling van de KNMT voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
Het telefoonnummer van het TIP is 0900 2025012 (€ 0,15 per minuut).

Meer informatie vindt u in deze folder