Wijzigen van uw afspraak

Home » Contact » Wijzigen van uw afspraak

Wijzigen van uw afspraak

Als u een gemaakte afspraak niet na kunt komen, wilt u dit dan vroegtijdig en uiterlijk 48 uur van tevoren melden.

Bij verzuim – om welke reden ook – of te laat wijzigen van een afspraak,
worden kosten voor de gereserveerde tijd in rekening  gebracht die (per geval, in redelijkheid) variëren tussen;
(minimaal) de exploitatiekosten en (maximaal) 100% van het honorarium van de voorgenomen behandeling.

Dit geldt slechts wanneer geen andere cliënt in de voor u gereserveerde tijd kon worden behandeld
of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

De exploitatiekosten bedragen 15 euro per 10 minuten.

Wijzigen kan telefonisch, per email of via de online agenda (wijzigen via de online agenda is slechts mogelijk tot aan 48 uur voor de afspraak)