Wijziging openingstijden

Het past binnen de lange termijnambitie van de praktijk om op meerdere dagen de openingstijden te verruimen.
Met ingang van november is hiermee een start gemaakt op de donderdag.

Aanwezigheid op donderdag:

Tatiana Todorova ( mondhygieniste ): 7-14u (zodra zij voldoende hersteld is);
Esmee Oort ( mondhygieniste ) 14-21u;
Bart Alders ( tandarts ): 14-21u;

De telefonische bereikbaarheid van de praktijk wordt op de donderdagochtend verzorgd door een antwoorddienst
met toegang tot onze agenda.