Uitslag tevredenheidsonderzoek 2011

Uitslag tevredenheidsonderzoek 2011

In de maand april hebben wij onder onze clienten een tevredenheidsonderzoek gehouden.

Alle reguliere volwassen clienten van onze praktijk kregen in deze maand een vragenlijst mee die ingevuld en opgestuurd kon worden, of digitaal beantwoord kon worden. Van de 200 uitgegeven vragenlijsten hebben wij er 97 ingevuld retour gekregen. Hiervoor onze hartelijke dank.

In de vragenlijst werd naar een oordeel gevraagd van verschillende onderdelen van onze dienstverlening, zoals ‘het maken van afspraken’, ‘de wachtruimte’, ‘de behandelruimte’, ‘behandeling van de tandarts/mondhygienist’, de informatieverstrekking’ en ‘rekeningen en betaling’ en een algemeen eindoordeel. Op deze onderdelen konden verschillen items gescoord worden van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’ cq. ‘weet niet’. Ook werd om verbeterpunten gevraagd.

Het algemeen eindoordeel over de praktijk

De klantvriendelijkheid van de zorgverlener(s) en de medewerker(s):
98% (zeer) goed, 2% neutraal
De tandheelkundige behandeling door de zorgverlener(s):
99% (zeer) goed, 1% neutraal
De manier waarop de praktijk is georganiseerd:
96% (zeer) goed, 4% neutraal

Verbeterpunten

Van de 98 respondenten hebben 39 personen verbeterpunten aangedragen.
Meest genoemd zijn punten met betrekking tot de planning (uitloop), de wachtkamer (iets voor kinderen, meer lectuur, te sober/niet aantrekkelijk), en de entree en bewegwijzering in de praktijk.

Aktie

Naar alle aangedragen verbeterpunten wordt zeer serieus gekeken. Wachttijd is om een legio aan redenen moeilijk volledig uit te sluiten, maar wij realiseren ons dat wachttijd vervelend is en doen onze uiterste best deze zo kort mogelijk te houden.

Op een aantal punten is direct actie ondernomen.  Zo is de hoeveelheid lectuur in de wachtkamer uitgebreid, is speelmateriaal voor kinderen aangeschaft (een kralentafel en een spelcomputer) en daarnaast kunt u vanaf nu in onze wachtruimte gebruik maken van gratis Wifi.

Er is een nieuwe (agenda)planning in voorbereiding, welke naar verwachting aan het einde van het jaar in gebruik genomen zal worden.

Graag willen wij alle respondenten nogmaals hartelijk danken voor hun deelname.