20 maart – Dag van de mondgezondheid

Ieder jaar organiseert de FDI World Dental Federation een dag om mensen te herinneren aan het belang van goede mondverzorging. Het thema voor de World Oral Health Day van 2015 is ‘Smile for Life’.
90% van wereldbevolking te maken met tandziektes
Maar liefst 90% van de wereldbevolking krijgt op een bepaald moment in het leven te maken met een vorm van gebitsaandoening. In veel gevallen zijn deze aandoeningen echter goed te voorkomen of te behandelen door een goede dagelijkse mondverzorging. Om mensen hiervan bewust te maken wordt de World Oral Health Day (WOHD) georganiseerd.

20 maart
De WOHD vindt jaarlijks plaats op 20 maart. Op deze dag worden mensen door middel van allerlei activiteiten bewust gemaakt van het belang van goede mondverzorging. De activiteiten worden onder meer georganiseerd door tandartsen, mondhygiënisten, studenten tandheelkunde en nationale verenigingen van tandartsen en mondhygiënisten.

Activiteiten in Nederland
Week van de Mondhygiënist
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) organiseert de Week van de Mondhygiënist van 16 t/m 21 maart. Deelnemende mondhygiëne praktijken geven tijdens deze week gratis mondzorgadvies aan consumenten.

Nationale Hou je mond gezond! Dag
Het Ivoren Kruis organiseert op 20 maart de Nationale Hou je mond gezond! Dag. Mondzorgverleners geven op die dag poetslessen aan schoolkinderen in heel Nederland in het kader van het onderwijsproject Hou je mond gezond! De pers is uitgenodigd om bij de Hou je mond gezond! Dag aanwezig te zijn om verslag om verslag hiervan te doen.

Toothcamp: tandenpoetsen voor pre-pubers
In de RAI Amsterdam wordt voor pre-pubers voor de tweede keer het tandenpoetsevenement Toothcamp georganiseerd.
Scholen komen met trein, tram of bus vanuit heel Nederland naar de RAI. Tijdens ToothCamp 2015 wordt met muziek, theater en proefjes aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van het gebit en waarom kinderen daar zelf goed voor moeten zorgen.

Waarom belangrijk?
De verslechterde situatie van de kindergebitten in ons land is de aanleiding voor de ontwikkeling van het project. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de kinderen in Nederland zijn tanden niet of slecht poetst. Het doel van de poetsles is het bevorderen van een gezonde mond, het terugdringen van cariës (gaatjes) en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Verder wil het Ivoren Kruis bij kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen bewustwording creëren van de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van ernstiger vermijdbare ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en aan voedingsgedrag gerelateerde kankers.

Bron: http://www.dentalinfo.nl, 03/17/2015