Vormverandering hoektanden met facings

INTRODUCTIE

Soms blijkt tijdens de overgang van melkgebit naar blijvend gebit dat de kleine snijtanden ontbreken. Het niet aangelegd zijn van een tand of kies noemen we agenesie. Vaak wordt er dan voor gekozen om het ruimteoverschot in de bovenkaak te sluiten door alle tanden in de bovenkaak met een beugel naar voren op te schuiven. De hoektanden komen hierdoor op de plaats van de kleine snijtanden te staan. Deze keuze heeft voor- en nadelen die in het kader van dit portfolio-item verder niet besproken zullen worden.

Omdat hoektanden erg verschillen van kleine snijtanden (hoektanden zijn van nature donkerder, breder, boller en puntiger) wordt na afronding van de orthodontische behandeling vaak aan een tandarts gevraagd de hoektanden “aan te passen” om ze meer op kleine snijtanden te laten lijken, bijvoorbeeld mbv composietfacings.

Deze casus betreft een 30-jarige vrouw bij wie in haar jeugd bovengenoemde behandeling is uitgevoerd. Zij was niet meer zo tevreden over kleur en vorm van de composietfacings op de hoektanden en vroeg zich af of het mooier kon.

omvormen hoektanden naar kleine snijtanden ivm agenesie
Voor
omvormen hoektanden naar kleine snijtanden ivm agenesie tandarts haarlem
Na

behandelplan

Op de foto van de uitgangssituatie is duidelijk te zien dat de hoektanden donkerder van kleur zijn. Ook zijn de aangepaste hoektanden relatief te breed. Het volgende behandelplan werd voorgesteld;
1. Verwijderen oud composiet om de kleur van de hoektanden te kunnen beoordelen en om te kunnen zien hoeveel ruimte later met composiet opgevuld dient te worden
2. Vervaardiging van een diagnostische opwas om te kunnen beoordelen hoe de vorm van de hoektanden optimaal verbeterd kan worden en hoe de beschikbare ruimte verdeeld moet worden over de verschillende tanden om kloppende verhoudingen te krijgen
3. Bleken van alle tanden met extra aandacht voor verbetering van de kleur van de hoektanden
4. Uitvoering van het restauratieve deel conform opwas – composietfacings op de hoektanden

1. VERwijderen oud composiet

Omvorming cuspidaten naar lateralen – uitgangssituatie
Op deze opname is het oude composiet verwijderd en zijn de hoektanden afgeslankt ter voorbereiding op het bleken
Omvorming hoektanden naar kleine snijtanden na oud composiet verwijderd kleurverschil en ruimteoverschot zichtbaar
Op deze opname is te zien dat er aan de linkerzijde ruimte over is tussen de hoektand en de grote snijtand
Omvorming hoektanden naar kleine snijtanden na oud composiet verwijderd kleurverschil en ruimteoverschot zichtbaar
En aan de andere kant zelfs nog iets meer

2. diagnostische opwas tbv vormstudie

Uit de vormstudie bleek dat het, om tot een mooi resultaat te komen, nodig was om ook de grote snijtanden iets te verlengen en verbreden. Als we dit niet zouden doen zouden de kleine snijtanden relatief te breed ogen of de grote snijtanden iets te vierkant. De vormstudie is met client besproken en na goedkeuring is een puttyindex gemaakt waarmee het voorstel in de mond gereproduceerd kan worden.

3 . Bleken van de tanden

Voor het bleken van de tanden is gekozen voor Opalescence PF16%, nachtelijks gedurende 14dgn. Vervolgens zijn de hoektanden nog eens 7 nachten gebleekt, door alleen in de reservoirs van de hoektanden bleekgel aan te brengen.

4. aanbrengen composietacings na bleken van de tanden

Tenslotte zijn met behulp van de puttyindex de grote snijtanden iets verbreed en verlengd en zijn de hoektanden voorzien van composietfacings.

omvormen hoektanden naar kleine snijtanden ivm agenesie tandarts haarlem
Eindresultaat – de aangepaste hoektanden ogen slank en mooi van kleur en de verhoudingen zijn harmonieus.
Home » Portfolio » Vormverandering hoektanden met facings
5/5 (1 Review)