Levensduur composietfacings

Introductie

In deze casusbeschrijving ziet u eerst hoe het het aanzicht van de voortanden verbetert na vernieuwen van de verkleurde composietvullingen. Vervolgens ziet u hoe stabiel het resultaat (in deze mond) gebleven is en hoe het uiterlijk van de facings na 11jr veranderd is.

Vernieuwen verkleurde vullingen voor tandarts haarlem
Uitgangssituatie (2012)
Vernieuwen verkleurde vullingen tandarts haarlem
1 jaar na vernieuwen restauraties (2013)

In 2012 is al het oude composiet in de voortanden verwijderd waarna de gebitselementen laagsgewijs opnieuw gerestaureerd zijn. Het destijds gebruikte materiaal is Enamel Plus HRi van Micerium.

11 jaar na vernieuwen restauraties (2023)
11 jaar na vervangen restauraties + bleken (2023)

Anno 2023 zijn een paar dingen te zien;

  • de eigen tanden zijn iets donkerder geworden
  • het tandvlees rond de boventanden is ietsjes teruggetrokken waardoor de tandwortels iets meer zichtbaar zijn
  • er is een klein stukje van de facing aan de snijrand van de kleine snijtand rechtsboven afgebroken (in vooraanzicht linksboven). Deze vorm van randbreuk wordt ook wel “chipping” genoemd.
  • er lijkt wat materiaal in het midden van de grote snijtand linksboven te zijn weggesleten (in vooraanzicht rechtsboven)

De huidige conditie van de composietfacings is voor cliente aanleiding geweest om te informeren naar mogelijkheden voor hernieuwd herstel.
In overleg is besloten om eerst de tanden te bleken en daarna enig vernieuwingswerk uit te voeren.

Wordt vervolgd.

Home » Portfolio » Levensduur composietfacings
0/5 (0 Reviews)